การอบอุ่นร่างกายก่อนลงแข็งกีฬาแฮนด์บอล


การอบอุ่นร่างกายก่อนลงแข็งกีฬาแฮนด์บอล การอบอุ่นร่างกาย ( Warming-Up ) ก่อนการฝึกซ้อมหรือแข่งขัน เป็นสิ่งที่นักกีฬาต้องทำ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ เอ็น และยังส่งผลต่อสมรรถภาพในการเล่นกีฬาด้วย กล่าวคือ 1. ทำให้การประสานงานระหว่างกล้ามเนื้อกับประสาทเป็นไปด้วยความราบรื่น 2. เพิ่มอุณหภูมิในกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อหดตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 3. ปรับการหายใจและการไหลเวียนของโลหิตให้คงที่ การเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนเริ่มลงมือฝึกซ้อมหรือแข่งขันให้มีประสิทธิภาพนั้น จะทำให้ร่างกายตื่นตัวและสามารถหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บที่พบเห็นอยู่เป็นประจำได้เป็นอย่างดี