จบการแข่งขันแล้วสำหรับการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล สตรีสมุทรปราการคัพ


จบการแข่งขันแล้วใครได้แชมป์อะไรยังไงไปชมกันเลย  โดยในรุ่นประถมศึกษา ชาย ทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม รร.บ้านคลองหลวง A ส่วนประเภท ทีมหญิง ได้แก่ ทีม รร.สิริวุฒิวิทยา A สำหรับรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ประเภท ทีมชาย และทีมหญิง ทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม รร.สุวรรณารามวิทยาคม ส่วนรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภท ทีมชาย และทีมหญิง ทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม รร.วัดราชโอรส สำหรับรุ่นประชาชน หญิง ทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม สถาบันกรมพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพมหานคร และรุ่นประชาชน ชาย ทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม รร.วัดราชโอรส โดยการจัดการแข่งขัน ในครั้งนี้ ก็เพื่อให้นักกีฬาแฮนด์บอล จากโรงเรียน ต่างๆ ที่อยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีแมทซ์การแข่งขัน เพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์ ซึ่งนับว่าจังหวัดสมุทรปราการ มีรูปแบบการพัฒนากีฬาแฮนด์บอลอย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมและต่อยอดความสำเร็จให้กับนักกีฬา