ไปฟังประชุมสมาคมแฮนด์บอลกัน


ไปฟังประชุมสมาคมแฮนด์บอลกันไ ทยพร้อมเป็นศูนย์์ฝึกกีฬาแฮนด์บอลของอาเซียน ในอนาคต หลังได้รับคำชื่นชมจากสหพันธ์แฮนด์บอลแห่งเอเชีย และสหพันธ์แฮนด์บอลนานาชาติ ดร.สมบัติ คุรุพันธุ์ นายกสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ  โดยวาระสำคัญมีดังนี้ การรับรองการประชุมที่ผ่านและการเตรียมตัวนักกีฬารวมถึงเรื่องของนโยบายการทำงานที่ผ่าน ส่วนเรื่องงบดุลนั้นรายจ่ายสูงกว่ารายได้สะสม 232,097 บาท เป็นยังไงกันบ้างครับกับการประชุมครั้งนี้