พูดคุยการแข่งขันแฮนด์บอล IHF เป็นยังไงกันบ้าง

พูดคุยการแข่งขันแฮนด์บอล IHF เป็นยังไงกันบ้าง การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล IHF TROPHY CONTINENTAL PHASE ASIA 2018 ผู้ดำเนินรายการ – สุภัทธร นามวงศ์ ผู้ร่วมรายการ – สฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี – ณรงค์ศักดิ์ คุรุพันธ์ ผอ.โรงเรียนกีฬาจ.อุบลราชธานี ก็เรียกได้ว่าดูสนุก โดยมีนักกีฬาแฮนด์บอลจาก 5 ประเทศ เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ ประเทศอินเดีย ,ไต้หวัน ,คาซัคสถาน ,อุซเบกิสถาน และ ประเทศไทย ทำให้แสดงถึงศักยภาพความพร้อมของจังหวัดอุบลราชธานี ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ นับเป็นจุดเริ่มต้นการบูรณาการ การจัดกิจกรรมกีฬาระดับนานาชาติของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัด ได้ใช้ทักษะศักยภาพขององค์กรมาผลักดันกลไกลการกีฬา เพื่อการประชาสัมพันธ์จังหวัด โดยใช้กิจกรรมกีฬาพัฒนาเมือง ส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น